MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK

Ana Sayfa / Mali müşavir mesleki sorumluluk
Mali müşavir mesleki sorumluluk

Mali müşavir mesleki sorumluluk

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden dolayı üçüncü kişiler tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar ekli Munich Re Professional Indemnity Policy for Accountants Wording'i, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Klozu ve belirtilen özel şartlar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alır.

Mali müşavir mesleki sorumluluk ürünlerimiz arasından size en uygun teklifleri sunmamızı istermisiniz ?


Hemen Teklif Al

Mali müşavir mesleki sorumluluk için sunduğumuz ürünlerimiz