İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTALARI

Ana Sayfa / İşveren mali mesuliyet sigortaları
İşveren mali mesuliyet sigortaları

İşveren mali mesuliyet sigortaları

Bu sigorta , işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder .

Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de poliçede yazılı meblağ dahilinde ödemekle yükümlüdür.

İlave olarak aşağıdaki riskler de teminat altına alınabilir;

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.
Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
Manevi tazminat talepler

İşveren mali mesuliyet sigortaları ürünlerimiz arasından size en uygun teklifleri sunmamızı istermisiniz ?


Hemen Teklif Al

İşveren mali mesuliyet sigortaları için sunduğumuz ürünlerimiz